Poradna ukončila k 30.6. svou činnost. Můžete však využít možnosti přečíst si již zodpovězené dotazy.

Kategorie dotazů:

DiagnózaGenetikaLéčbaLymfedémOstatníPo léčběPrevenceRekonstrukce prsuVedlejší účinky
všechny kategorie


Lékaři, kteří odpovídají na vaše dotazy:

MUDr. Alena Bílková, Ph.D.

mamodiagnostika a prevence

MUDr. Halka Bitmanová

mamodiagnostika a prevence

doc. MUDr. Lenka Foretová, Ph.D.

genetika

MUDr. Karolína Hovorková

klinická onkologie

MUDr. Petra Hrabětová

klinická onkologie

MUDr. Renata Koževnikovová

klinická onkologie, lymfologie, paliativní medicína

doc. MUDr. Aleš Nejedlý

plastická chirurgie

MUDr. Václav Pecha

onkologická chirurgie

Vaše dotazy:

Rekonstrukce prsu

HRUŠKOVÁ ROMANA | 01.08.2016 | dotaz č. 6
Dobrý den. Můj dotaz se týká rekonstrukce. Před osmi lety jsem měla operaci levého prsu, při níž mi byla odebrána část tkáně z levého dolního kvadrantu. Asi tak do pěti let byl rozdíl mezi zdravým a postiženým prsem celkem prijatelný. Nyní však nastala situace se kterou si nevím rady. Buď zdravý prs nabírá na oběmu, nebo ten postižený ubývá.... rozdíl je dosti viditelný pouhým okem a mám pocit, že se bude stupňovat. Je mi 56 let a snad bych podstoupila i rekonstrukci s tím , že se mi zmenší ten zdravý prs. Prosím, hradí toto pojišťovna ? Pokud ne, jaké je finanční rozpětí při takovém zákroku ? Moc děkuji za odpověď. Hrušková Romana, členka Mammahelpu, Zlín.

Vážená paní Hrušková, podle toho co popisujete bude asi nejlepším řešením korigovat zdravý prs. Výkon je svým charakterem operací ze zdravotní indikace a nehradíte jej. Optimální je samozřejmě osobní konzultace s vyšetřením. Vzhledem ke vzdálenosti do Prahy můžete samozřejmě navštívit některé bližší pracoviště plastické chirurgie. doc. A. Nejedlý

doc. MUDr. Aleš Nejedlý


Prevence
Diagnóza

JanaHK | 31.07.2016 | dotaz č. 5
Dobrý den, chtěl bych se zeptat, zda se dá nádorové onemocnění zjistit z krve dříve než se objeví nález na mamografu. Pokud ne, tak proč? Děkuji za odpověď, Jana Smetanová

Dobrý den! Z krevních testů se stanovují hodnoty markrů nádorových onemocnění. Bohužel výsledky nejsou jednoznačné. Zvýšené hodnot těchto markrů v případě rakoviny prsu nejsou úplně specifické. U ženy může být nádor z mamografu prokázán, ale markry mohou být na normálních hodnotách. A někdy jsou markry zvýšené, a nádor se neprokáže, protože žádný není v prsu přítomen. U některých případů výše markrů stav rakoviny prsu kopíruje, ale není tomu tak vždy. V některých ojedinělých případech rakoviny prsu by mohly markry stoupat, aniž by byl nádor na mamografu patrný, ale právě pro nepřesnost těchto testů se toto jako prevence nepoužívá. Takže hodnoty markrů pro rakovinu prsu nelze použít jako screeningovou metodu. Tou zůstává mamografické vyšetření. MUDr. Alena Bílková, Ph.D.

MUDr. Alena Bílková, Ph.D.


Léčba

Ivana | 31.07.2016 | dotaz č. 3
Dobrý den, chtěla bych se zeptat na léčbu karcinomu prsu. Kdy se indikuje cytostatická léčba a kdy biologická? Dochází při biologické léčbě také k vypadávání vlasů? Je vhodné při onkologicé léčbě vzýšený příjem vitamínových preperátů?

Dobrý den, indikace léčby záleží na rozsahu nádoru ( velikost ložiska, postižení uzlin) a na histologické stavbě ( histologický typ, růstová aktivita, hormonální receptory apod.), také na celkovém zdravotním stavu a souběžných chorobách. Biologická léčba se indikuje pouze v případě vysoké pozitivity HER2 receptoru v nádoru. Bývá téměř vždy podávána v kombinaci s chemoterapií, pouze v udržovací fázi pak samostatně. Po samotné biologické léčbě vlasy nepadají. Vitamínové preparáty mohou být vhodné, ale doporučuji probrat s ošetřujícím onkologem. Může to být rozdílné v různé fázi léčby, také záleží jaké "vitamíny" máte na mysli. S pozdravem

MUDr. Renata Koževnikovová


Genetika

Stan. | 29.07.2016 | dotaz č. 2
Dobrý den. Je nutné ke genetickému vyšetření doporučení odborného lékaře? Děkuji.

Doporučení jak praktika, nebo odborného lékaře je vhodné, protože s ním můžete probrat důvody, v některých případech vám již tento lékař může poradit, zda je to skutečně nutné navštívit genetika. Doporučení však není striktně nutné.

doc. MUDr. Lenka Foretová, Ph.D.


Léčba

Milada | 29.07.2016 | dotaz č. 1
Může se někdy stát, že lymfatické cesty, jimiž se budou šířít nádorové buňky z prsu do axily, nebudou procházet sentinelovou uzlinou? A jelikož mm nedůvěru k výsledku zbarvení sentinel. uzliny, požádám o mrevizi celé axily bez vyšetření sentinel. uzliny - bude mi v dnešní době vyhověno ( když se bude jednat o nádor velikosti 12 mm) ?

Dobrý den, dovolím si shrnout odpověď do dvou bodů: 1. Ano, může se stát, že nádorové buňky nebudou zachyceny v sentinelové uzlině a budou v jiné uzlině axilly. Ale je to velmi vzácná situace. 2. Použití barvení sentinelové uzliny je dnes naprosto standardní metoda na celém světě. I když víme, že bude rozsah operace v axille větší, stejně si značíme sentinelovou uzlinu. Je to důležité i pro rozhodnutí o dalším léčebném postupu po operaci. O tom jestli Vám bude "vyhověno" musí rozhodnout na příslušném pracovišti, kde budete operována. Jistě lze domluvit konzultaci s operatérem před výkonem a Vaše přání s ním probrat. Mějte však na paměti, že čím větší zásah do lymfatického sytému axilly je, tím je vyšší riziko vzniku komplikací - lymfedém paže, fibroza, poruchy čití . U nádoru velikosti 12mm, bez podezření na zasažení uzlin v podpaží, nevidím jako vhodný postup provedení exenterace celé axilly. Navíc vždy se sentinelovou uzlinou je odstraněna i nejbližší tuková tkáň, ve které se většinou nachází ještě několik "nesentinelových" uzlin.

MUDr. Karolína Hovorková